Scientific Online Resource System

Social Medicine

Политика, стратегии и реализация на програма СИНДИ - България (I част)

Г. Цолова Цолова, Н. Василевски, П. Димитров

Abstract

Целта на настоящата статия е да напомни за една програма, с близо 30-годишна история, доказала се във времето като успешна, постигнала значими резултати в областта на общественото здраве. СИНДИ е доказал ефективността си международен модел на програма за профилактика на хроничните незаразни болести. През годините Програмата натрупва опит, който показва, че у нас профилактиката е възможна и в тежките условия на развитие на страната, опит който трябва да бъде използван за подобряване на здравето на хората в цялата страна.

Keywords

CINDI; risk factors for health; chronic non-communicable diseases

Full Text


References

A strategy to prevent chronic disease in Europe A focus on public health action. The CINDI vision. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 2004.

Protocol and Guidelines Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases

Intervention (CINDI) Programme, WHO, Regional Office for Europe, Copenhagen, 1996.

Василевски, Н., Г. Цолова, П. Димитров, А. Манолова. Изследване на факторите на риска за хронични неинфекциозни болести сред население на възраст 25-64 г. в зоните на програма СИНДИ, 2007. Българско списание за обществено здраве, том 2, кн. 3(2), 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1258

Refbacks

Font Size


|