Scientific Online Resource System

Social Medicine

Геронтотехнологии

Д. Чаръкчиев, И. Eвг. Иванов, В. Георгиев

Abstract

Геронтотехнологиите са интердисциплинарна академична и професионална сфера, комбинираща постиженията на геронтологията и технологиите. Устойчивостта на едно застаряващо общество зависи от ефективността в създаването на технологични среди, включително помощни технологии и дизайн на средата и вещите, които имат включващ
характер за потребителите им, за пълноценен и независим живот и социално участие на възрастните хора в добро здраве, комфорт и безопасност. Тази статия е проучване на авторите по отношение на наличните технологии и предлаганите възможности за повишаване на качеството на живот на възрастни хора и хора, нуждаещи се от външна помощ.

Keywords

gerontechnologies

Full Text


References

Lefkoff S.E., N. An, Overcoming barriers to digital engagement among elders. World Conference of the International Society for Gerontechnology, ISG 2014, pp.97.

Fozard J.L., S.E. Levkoff. Multiple factors that influence technology acceptance

by aging and aged persons, World Conference of the International

Society for Gerontechnology, ISG 2014, pp.97

The International Telecare And Telehealth Conference 2013,

http://www.possum.co.uk/events/42

http://gerontechnology.info/index.php/journal/article/view/gt.2014.13.

317.00/2061

http://gerontechnology.info/index.php/journal/article/view/gt.2014.13.02.

00/2002
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1259

Refbacks

Font Size


|