Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добра публикационна практика`

Н. Фесчиева

Abstract

Албена Керековска „Публикационна етика в биомедицинските изследвания. Нарушения и стандарти за добра публикационна практика`, Университетско издателство, МУ - Варна, 2014, 200 с.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1263

Refbacks

Font Size


|