Scientific Online Resource System

Social Medicine

Екип от НЦОЗА участва в работни срещи в Норвежкия институт по обществено здраве и в Норвежката агенция по радиационна защита

М. Израел, Пл. Димитров, В. Зарябова, Й. Aрнаудов

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1322

Refbacks

Font Size


|