Scientific Online Resource System

Social Medicine

Съвременни политики за промоция на здраве на работното място

Н. Петрова, Л. Георгиева

Abstract

Работещото население прекарва близо една трета от живота си на работното място. В условията на динамични промени и непрекъснато нарастващи очаквания на пазарите, добрият здравен статус на работещите е ключов фактор за осигуряване на висока производителност и устойчиво икономическо развитие. Здравното състояние на работната сила е обект на мултидисциплинарни политики и стратегии на локално и международно ниво. Работна среда, гарантираща опазване на здравето на работещите, допринася за поддържане на мотивацията и ефективността на персонала, както и за просперитета на фирмите и тяхната конкурентноспособност. Въпреки че предлага идеални възможности за предоставяне на информация на големи групи от хора в активна възраст, възможностите, които работнотомясто дава за провеждане на здравни програми, все още не са пълноценно използвани.


Keywords

health promotion, workplace, employees, employers

Full Text


References

Икономически и социални показатели, НОИ, 2014.

Оперативна информация за трудовите злополуки. НОИ, 2002-2014.

European Working Conditions Surveys (www.eurofound.europa.eu/surveys/

ewcs/index.htm).

Luxembourg Declaration on Workplace Health Promotion in the European

Union. Luxembourg, 1997.

Occupational Safety and Health Agency (https://osha.europa.eu).

WHO. Declaration on occupational health for all, 1994. WHO/OCH/94.1.

WHO. Global plan of action on workers’ health (2008-2017). Geneva, 2007.

World Health Organization. Healthy workplaces: a model for action: for

employers, workers, policymakers and practitioners. Geneva: WHO, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1327

Refbacks

Font Size


|