Scientific Online Resource System

Social Medicine

Възможности за профилактика и рехабилитация в Медикъл СПА центровете

A. Грозева, Св. Шопова Шопова

Abstract

Изключителното съчетание на минерални води, калолечебни ресурси с подходящ климат и традициите в балнеологията и рехабилитацията са предпоставка за развитието и популяризирането на медикъл СПА центровете в нашите големи курорти. Какви са възможностите на тези центрове за лечение и профилактика и на каква нормативна база те функционират? Резултатите от направените проучвания в някои от известните медикъл СПА центрове дава реална оценка за квалификацията на персонала, методиките на лечение, оборудването и най-честата нозология в тях.


Keywords

medical spa centres, prevention, treatment, mineral water, therapeutic mud resources

Full Text


References

Грозева А., Възможностите на таласотерапията за развитието на меди-

цинския туризъм в България, сп. Упр. и образов., 2014, т.10, кн.5, 15-20

Станева К. Основи на SPA и балнеотуризма. Авангард. С.,2013

Станева К. Предпоставки за устойчиво управление на балнео и SPA туризма в България. С.,2013

Bevington М. (revised edition). Attitudes to the health dangers of nonthermal

EMFs, 2008.

Grozeva A. Opportunities for development of medical turism in Pomorie.

annual ESPA congress, 14-17 may 2013, Pomorie, Bulgaria
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1328

Refbacks

Font Size


|