Scientific Online Resource System

Social Medicine

МБАЛ-Пазарджик и здравеопазването в Пазарджик - история и настояще

М. Пишмишева

Abstract

Изказвам специална благодарност на Държавен архив - град Пазарджик и Регионалния исторически музей за неоценимата помощ, която
ми бе оказана при изготвянето на тази историческа справка.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i2.1340

Refbacks

Font Size


|