Scientific Online Resource System

Social Medicine

Оценката на риска при химическата безопасност на храните - праг на токсикологическа значимост

Р. Вачкова-Петрова

Abstract

Подходът за праг на тосикологична значимост (threshold of toxicological concern (TTC) е разработен, за да се оценяват веществата с неизвестна токсичност, които се срещат в храната в ниски нивa. Подходът за ТТС изисква единствено познаване на химическата структура на веществата и подходяща информация за човешката експозиция. ТТС концепцията е научната база на Прага на регулация (TOR), използван от Администрацията по храните и лекарствата на САЩ за индиректните хранителни добавки и материалите за контакт с храни. ТТС се използва от Експертния комитет ФАО/СЗО по хранителните добавки при оценката на ароматичните вещества.Според Научния комитет, ТТС може да бъде използван в работата на EFSA при оценката на онечистванията, разградните продукти и продуктите на реакции, метаболитите и замърсителите в ниски нивa в храната и фуражите, при които може да се оцени експозицията, но за които няма или има малко токсикологични данни. ТТС за дадено вещества трябва да се сравни с оценката за човешката експозиция на това химическо вещество, за да се определи дали има данни за безпокойство и дали са необходими по-задълбочени специфични за химическото вещество токсикологични данни.


Keywords

Threshold of toxicological concern (TTC) Threshold of Regulation (TOR), dietary exposure, decision three

Full Text


References

Cramer, G.M., Ford, R.A., Hall, R.L., 1978. Estimation of toxic hazard –a decision tree approach.Food and Cosmetic Toxicology 16, 255-276.

EFSA, 2012. Scientific Opinion on Exploring options for providing advice about possible human health risks based on the concept of Threshold of Toxicological Concern (TTC). EFSA Journal 10(7), 2750

EFSA/WHO, 2015. Threshold of Toxicological Concern Approach: Conclusions and Recommendations of the EFSA/WHO Expert Workshop

FDA, 1993. Food additives: Threshold of Regulation for Substances Used in Food-Contact Articles. Federal Register 58: 52719–52729, Tuesday October 12, 1993.

FDA, 1995. Food Additives: Threshold of Regulation for Substances Used in Food-Contact Articles; Final Rule. Federal Register 60: 36582-36596, Monday July 17, 1995.

Federal Register, 1993. Food additives; threshold of regulation for substan - ces used in food-contact articles. Federal Register 58 (195), 52719–52727.

JECFA, 1993. Evaluation of Certain Food additives and Contaminants. Safety evaluation of flavouring agents. Forty-first Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives.WHO Technical Report Series 837. World Health Organization,Geneva

JECFA, 1995. Evaluation of Certain Food additives and Contaminants. Safety evaluation of flavouring agents. Forty-fourth Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series 859. World Health Organization, Geneva.

JECFA, 1999. Evaluation of Certain Food additives and Contaminants. Procedure for the safety evaluation of flavouring agents. Forty-ninth Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Technical Report Series 884. World Health Organization, Geneva

Kroes, R., Renwick, A.G., Cheeseman, M., Kleiner, J., Mangelsdorf, I., Piersma, A., Schilter, B.,Schlatter, J., van Schothorst, F., Vos, J.G., Wurtzen, G., 2004. Structure-based thresholds of toxicologicalconcern (TTC): guidance for application to substances present at low levels in the diet. Food Chem.Toxicol. 42, 65–83.

Kroes, R. Kleiner, J and Renwick, A.G. 2005.The Threshold of Toxicological Concern Concept in Risk Assessment, Toxicological Sciences,86 (2), 226–230

Munro IC, 1990. Safety assessment procedures for indirect food additives: an overview. Report of a workshop. Regulatory Toxicology and Pharmacology 12: 2-12.

Munro IC, 1996. A procedure for the safety evaluation of flavouring substances. Toxicological evaluation of certain food additives and contaminants. Prepared for the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives. WHO Food Additive Series 35, Annex 5.

Munro IC, Ford RA, Kennepohl E, Sprenger JG, 1996. Correlation of structural class with no observed effect levels: a proposal for establishing a threshold of concern. Food and Chemical Toxicology 34: 829-867.

Munro IC, Shubik P, Hall R, 1998. Principles for the safety evaluation of flavouring substances.Food and Chemical Toxicology 36: 529-540.

Renwick, A. G., Barlow, S. M., Hertz-Picciotto, I., Boobis, A. R., Dybing, E., Edler, L., Eisenbrand G,Greig JB, Kleiner J, Lambe J, Muller DJ, Smith MR, Tritscher A, Tuijtelaars S, van den Brandt PA, Walker R, Kroes R. 2003. Risk characterisation of chemicals in food and diet. Food and Chemical Toxicology, 41(9), 1211-1271
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1711

Refbacks

Font Size


|