Scientific Online Resource System

Social Medicine

Клинична етична консултация

С. Aлександрова-Янкуловска

Abstract

Силвия Александрова-Янкуловска завършва с отличие медицина в МУ - Плевен, през 1996 г., a през 2002 г. завършва Европейска магистърска програма по биоетика, реализирана от 4 водещи Европейски
университета от Холандия (Nijmegen), Белгия (Leuven), Швейцария (Bazel) и Италия (Padova). През 2008 г. защитава дисертация за образователна и научна степен „доктор` и през 2015 г. - за „доктор на науките`.
Пионер в разработването и прилагането на задълбочен метод за етичен анализ на казуси в обучението на студенти медици и методология за клинична етична консултация у нас. Представител е на България в
Европейската мрежа по клинична етика.
Автор е на над 100 научни публикации у нас и в чужбина и е участник в много международни и национални научни форуми. Преподава медицинска етика, социална медицина, бизнес етика и мениджмънт и етика на хосписните грижи, като е самостоятелен автор на 9 и съавтор в 8 учебника и учебни помагала
по тези дисциплини. Носител е на редица международни награди за високи научни постижения, сред които грамота на Съюза на учените в България в конкурса за високи научни постижения в групата „Учени
до 35 години` за монографията „Хосписни грижи - мениджмънт и етика` (2004 г.).

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1714

Refbacks

Font Size


|