Scientific Online Resource System

Social Medicine

Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инструментариум на EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGEMENT - EXCELLENCE MODEL и системите за болнична акредитация. Инициативи за съгласуваност между системите за управление на качеството на зд

M. Пенков

Abstract

Управление на качеството на здравните услуги по превъзходния модел на European Foundation
for Quality Management (EFQM - Excellence model)

Keywords

EFQM - Excellence model

Full Text


References

Иванова Т., Димова А., Гарева Г. Съвършен модел за управление на

качеството „Болничен мениджмънт”. стр. 320-331. НЦОЗ. С. 2005.

Наредби № 1/2000 и № 18/2005 г. на МЗ за критериите, показателите

и методиката за акредитация на лечебните заведения

Donabedian A. Guide to Medical Care Administration – Washington: American

Public Health Association, 1969.

European Foundation for Quality Management. EFQM – Excellence Model.

Public and Voluntary Sector Version 2003

European Foundation for Quality Management (http://www.efqm.org)

Scrivens E. Accreditation: what can we learn from the Angophon Model?

Health policy 1995.

Shin Y. C. Hospital Accreditation – a universal perspective World Hospital

Health Service 1995.

Shaw C. External Assessment of Health Service Standards CASPE Research

Canadish Square. London 1999.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i1.1719

Refbacks

Font Size


|