Scientific Online Resource System

Social Medicine

Европейски доклад за наркотиците - 2016 г.

списание Социална медицина

Abstract

Материалът представлява в съкратен вид доклада на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании в Лисабон.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1829

Refbacks

Font Size


|