Scientific Online Resource System

Social Medicine

Коментар върху Европейския доклад за наркотиците - 2016 г.

M. Василев

Abstract

Момчил Василев е социолог, епидемиолог в областта на разпространението на употребата на наркотици.
Има 23 години стаж в епидемиологични проучвания в областта на наркоманиите, през това време еръководил или консултирал над 100 проучвания с различен обект и методика. От 1995 г. работи непрекъснато в Националния център по наркомании, като ръководи информационно-изследователския отдел, апо-късно - дирекция. От създаването му през февруари 2003 г. ръководи Националния фокусен център за
наркотици и наркомании, който е представителя на България в Европейската информационна мрежа занаркомании (REITOX). Многократно е представлявал България на европейски и международни форуми вобластта на наркотиците и наркоманиите.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1830

Refbacks

Font Size


|