Scientific Online Resource System

Social Medicine

Лечение във връзка с употребата на наркотици в България

A. Панайотов

Abstract

Правото на българските граждани на свободен достъп до лечение и рехабилитация в случаите на формираназлоупотреба или зависимост към наркотични вещества е регламентирано в Закон за контрол на наркотичните веществаи прекурсорите. Диагнозата „зависимост от наркотични вещества и алкохол` се поставя според критериите на Международната класификация на болестите, 10 ревизия (МКБ-10).


Full Text


References

Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите (2015), Нац. фокусен център за наркотици и наркомании, С.

Индикатор „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“

(TDI). Стандартен протокол 3.0. Насоки за събиране и предоставяне на данни за лицата, започващи лечение във връзка с употребата на наркотици в европейските страни (2013), Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, Национален фокусен център за наркотици и наркомании, С.

Борисов, Р. (2011). Субституиращо лечение с метадон. Субституиращата терапия при лечение на опиевата зависимост, НЦН, С.

Описание и анализ на ситуацията в областта на психосоциалната рехабилитация и интеграция на зависимите лица в страната през 2015

г., НЦН, С.

Обобщени данни от годишните отчети на програмите за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти, функциониращи на територията на Република България през 2015 г., НЦН, С.

Регистър на пациентите за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти.

Интернет базирана електронна версия на Националната мониторингова система за търсенето на лечение във връзка с употребата на наркотици в България, Национален фокусен център за наркотици и наркомании, http://www.anketi.info/survey/.

Национална стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.),

http://ndc.government.bg/?l=bg&pid=documenti-strategia
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1833

Refbacks

Font Size


|