Scientific Online Resource System

Social Medicine

Управление на качеството на здравните услуги с мениджърския инстументариум на ISO 9001:2008 и цикъла на Deming

M. Пенков

Full Text


References

Димова А. Управление на качеството на болничната дейност в България: подходи и възможности за осъществяване. Автореферат. Варна 2003.

Иванова Т. Качество и управление на качеството „основи на болничното управление”, стр. 597 – 642. „Македония прес”. С. 2000.

Иванова Т., Димова А., Гарева Г. Качество на болничното управление

„Болничен мениджмънт”, стр. 257-334, НЦОЗ. С. 2005

Иванов Л. Подходи и методи на оценка на качеството на медицинското

обслужване. „Здравната реформа в България”, I-ва част, стр. 306-346,

„Македония прес”. С. 1997

Маринов М. Качество и управление на качеството. „Здравната реформа

в България”, III-та част, стр. 317-347, „Македония прес” С. 1998

Петрова З., Генев С. Управление на здравната система, НСЗПН. С. 2012

Deming W. E., Out of Crizis. Cambridge, Mass MIT CAES, 1986 International

Standartization Organization – ISO 9001:2008. (http://www.iso.ch)
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.1839

Refbacks

Font Size


|