Scientific Online Resource System

Social Medicine

Представяне на факултет „Обществено здраве` при Медицински университет - Плевен на IX-та eвропейска конференция по обществено здраве - научни аспекти

С. Aлександрова-Янкуловска, M. Kамбурова, С. Георгиева, Д. Цанова

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2127

Refbacks

Font Size


|