Scientific Online Resource System

Social Medicine

Клинико-епидемиологични аспекти на внасяни от мигранти трансмисивни и други паразитози

Д. Вучев, Г. Попова

Abstract

Внасяните паразитни болести в страната от ендемични тропически и субтропически региони представляват проблем в клинико-терапевтичен и епидемиологичен аспект. През последните години не стихва потокът от мигранти, идващи от Близкия Изток и Африка. Паразитните болести, които те носят са характерни за страните, от където пристигат. Също български граждани все по-често посещават ендемичните зони в Средиземноморието и Африка. Сред тези контингенти сме диагностицирали клинични случаи и асимптомни паразитоносители на чревни паразитози (аскаридоза, тениаринхоза, амебиаза и др.), както и трансмисивни (малария, висцерална и кожна лайшманиоза). За недопускане на местно разпространение на внасяните паразитози, е необходимо стриктно поддържане на организацията за своевременно диагностициране, специфично лечение и контрол на ефективността им от съответните медицински параз-
итологични структури в страната.

Keywords

tropical diseases, imported parasitoses, clinic and prophylaxis

Full Text


References

Вучев Д., Проучвания върху анкилостомидозите и възможностите за местното им разпространение в България. Авт. дис. за к.м.н., С., НЦЗПБ, МА. 1984 , 36 с.

Вучев Д., Наръчник по паразитни болести. София, 5 плюс, 2001, 77 с.

Клинична паразитология и тропическа медицина, ред. П. Петров, Р. Курдова. София, Изток, Запад, 2016, 548 с.

Петров П., Малария, София, МФ, 1990, 125 с.

Петров П., Р. Курдова, Д. Вучев, Д. Йорданова, Епидемиологична характеристика на внесени паразитни болести в България през 1991-1999 г. В: Сб. научни докл. мед. география, С., НДМГ, 2001, 115-120.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2128

Refbacks

Font Size


|