Scientific Online Resource System

Social Medicine

Възникване и развитие на спешния медицински транспорт

Д. Kателиева, Л. Георгиева, Д. Солодухина, K. Лалева

Abstract

За спасяването на живот е необходимо своевременно достигане до пациента и лечебните заведения и оказване на помощ на мястото на инцидента, и по време на транспорта. Санитарният транспорт се появява с първите опити за организирани форми на спешна медицинска помощ. Постепенно се обособяват различни средства за наземен, въздушен и воден медицински транспорт. Настоящата статия представя исторически сведения и съвременни данни за развитието и усъвършенстването на видовете медицински транспорт в света и в България.

Keywords

emergency aid, transportation, ambulance

Full Text


References

БДС. Медицински превозни средства и техните съоръжения. Автомобили за спешна медицинска помощ БДС EN 1789:2007+A1:2010.

Концепция за развитие на спешната медицинска помощ в Република България за периода 2014-2020 г. София, 2014.

Митрофанов А. Карету мне, карету: история скоропомощного транспорта, 2015 (https://www.miloserdie.ru/).

Наредба №12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Спешна медицина“. ДВ, бр.4, 15.01.2016

Одитен доклад на Сметна палата – за извършен одит на изпълнението на дейността по оказване на спешна медицинска помощ за периода от 01.01.2010 г. до 30.06.2014 г. София, 2015.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдени политики и програми на МЗ за 2015. София, 2016.

Панайотов Ф., България 20 век: Алманах. София: ИК „Труд“, 1999.

Bell RC. The Ambulance: A History. McFarland & Company, 2009.

Davis R. Reconsidering air ambulance usage. USA Today, 2005.

Durrant M., St. John Ambulance Brigade. Am J Nursing 1948; 48(12):763-5.

Fromm R, Duvall J. Medical aspects of flight for civilian aeromedical transport. Probl Crit Care 1990; 4:495-507.

Lam DM. Wings of life and hope: a history of aeromedical evacuation. Probl Crit Care 1990; 4:477-494.

McCallum JE. Military medicine: from ancient times to the 21st century. ABC-CLIO, 2008.

Medical vehicles and their equipment. Road ambulances. BSI, 2007.

Ong ME, Chan YH, Anantharaman V. Improved response times with motorcycle based fast response paramedics in an urban setting. SGH Proceedings, Vol. 12, No 3, 2003.

Pearn J. The earliest days of first aid. BMJ 1994; 309. doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.309.6970-1718.

Rega – Swiss Air-Rescue Rega (http://www.rega.ch/en/).

SMURD (http://smurd.ro/).

Sparks J. Rescue from the air and in space. New York, 1963.

Staniford L. Ambulances to the rescue around the world. Heinemann-Raintree, 2016.

UK HEMS Clinical Excellence in Helicopter Medicine (http://www.ukhems.co.uk/).

Windsor HH (Ed.). Motorcycle ambulance has new features. Popular mechanics magazine, 1918, Vol. 30.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2130

Refbacks

Font Size


|