Scientific Online Resource System

Social Medicine

Междуобластни варирания в смъртността от болести на органите на кръвообращението в България (2000-2012 г.)

В. Aтанасова, K. Докова, И. Мирчева, Н. Фесчиева

Abstract

За първи път в България са изследвани междуобластните варирания в стандартизираната смъртност от болести на органите на кръвообращението, с акцент върху исхемична болест на сърцето и мозъчно-съдова болест и тяхната динамика за периода 2000-2012 година. Причините за установените неравенства могат да се търсят както в неравномерното разпределение на рисковите фактори, така и в различното социално-икономическо развитие на областите и условията на живот на населението в отделните региони.

Keywords

interregional variations, relative risk (RR), standardized death rate, circulatory system diseases, ischemic heart diseases, cerebrovascular diseases, inequality, regions, Bulgaria

Full Text


References

WHO. Health 21: Health For All in the 21st Century. Geneva: WHO, 1998

55/2 United Nations Millennium Declaration, Resolution adopted by the General Assembly, 8 September 2000, http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm

2030 Agenda for Sustainable Development, 17 Sustainable Development Global Goals, 25 September 2015

WHO, Health statistics and information systems, Disease and injury regional mortality estimates, 2000-2012, http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/

Townsend N., Wilson L., Bhatnagar P., Wickramasinghe K., Rayner M., and M. Nichols, Cardiovascular disease in Europe: epidemiological update 2016, Euro Heart Journal (2016) 0, 1–14, doi:10.1093/eurheartj/ehw334

Sans S., Kesteloot H., Kromhout D., The burden of cardiovascular diseases mortality in Europe. Task Force of the European Society of Cardiology on Cardiovascular Mortality and Morbidity Statistics in Europe. Eur Heart J

;18:1231-1248.

Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat

Nichols M., Townsend N., Scarborough P. et al. Cardiovascular disease in Europe 2014: epidemiological update European Heart Journal 2014; 35 (42): 2950-2959, http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/35/42/2929.full

Müller-Nordhorn J., Rossnagel K., Mey W., Willich SN., Regional variation and time trends in mortality from ischaemic heart disease: East and West Germany 10 years after reunification. J Epidemiol Community Health 2004;58:481–485.

Müller-Nordhorn J., Binting S., Roll S., Willich SN., An update on regional variation in cardiovascular mortality within Europе, European Heart Journal (2008) 29, 1316–1326, DOI: http://dx.doi.org/10.1093/eurheartj/ehm604
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2134

Refbacks

Font Size


|