Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Българско списание за психиатрия`

Ново списание

Abstract

През 2016 г. започва издаването на „Българско списание
за психиатрия`, издание на Българската психиатрична асоциация в 4 броя годишно. Списанието обхваща теми от клиничната психиатрия, фармакотерапията, наркологията, психотерапията, рехабилитацията, съдебната психиатрия, болничното дело, социалната психиатрия, интердисциплинарни проблеми в психиатрията. В последния бр. 3 на списанието може да се намерят материали за: личности - Никола Тесла („Бъдещето, за което работя, е мое` Н. Марков, С.Марков) и Ван Гог („Границата на душевния катаклизъм`, Ив. Сталева); обзори - `Поведение на боледуване и депресия` (Св.
Георгиев) и „Депресия в ендокринологията` (С. Раловска, П. Маринов, А.Петрова,Ад. Джорданова, К. Куков, С. Върбанов); авторски статии - „Хипердиагноза в съвременната психиатрия` (Г.Ончев), „Оценка на суицидния риск в първичната здравна помощ` (Св. Върбанов, П. Маринов), „Дефицит в декодиране на лицева емоционална експресия при шизофрения (Т. Толев), „Съдебнопсихологична оценка на физиологичния афект` (К. Куков, Ад. Джорджанова), „Ефективност на налтрексон при зависими пациенти (Хр. Кожухаров, С.Милчева и др.), „Скрининг на депресивни и тревожни разстройства в общата практика` (П. Маринов и др.).


Представяме откъси от авторската статия на проф. Георги
Ончев „Хипердиагноза в съвременната психиатрия`, Българско
списание за психиатрия, 2016, 1(3), 218-225 с.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3%2F4.2156

Refbacks

Font Size


|