Scientific Online Resource System

Social Medicine

Образователни потребности и професионална компетентност на магистрите по обществено здраве

Д. Димитрова, Н. Иванова

Abstract

Професионалната компетентност на специалистите по обществено здраве са широко дискутирани в Европа.
Сравнително проучване сред студенти от магистърските програми на ФОЗ - Пловдив позволява да се анализира разнообразието в предшестващата подготовка; да се определят специфичните образователни потребности при започване и постигнатото ниво на компетентност в края на обучението, както и дефицитите, налагащи изменения в образователните подходи и програми.

Keywords

Professional competence, public health

Full Text


References

Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (ЕКР). Европейски общности, 2009 г.

Ashton J. Acheson: a missed opportunity for the new public health. Br Med J (Clin Res Ed) 1988; 296 (6617): 231–232.

Center for Leadership in Public Health Practice, "The Core Competencies for Public Health Professionals" (2013). Florida Public Health Training Center. Paper 1. http://scholarcommons.usf.edu/clphp_fphtc/1

Core Competencies for Public Health Professionals. http://www.phf.org/resourcestools/pages/core_public_health_competencies.aspx

Core competencies for public health in Canada. 2008, 978-0-662-05421-4

Core Competencies for Public Health Professionals. //www.train.org/DesktopShell.aspx?tabId=94

Core Competencies for Public Health: A Regional Framework for the Americas. Washington, DC: PAHO,2013.

Developing a public health professional. http://www.nyu.edu/mph/discover/professional_development_article.html

Learning outcomes framework. FPH. http://www.fph.org.uk/learning_outcomes_framework

MPH Core Competency Model. http://www.aspph.org/educate/models/mph-competency-model/

Public health services. WHO http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/public-health-services

Standards and guidelines for quality assurance in the European higher education area. (ESG). (2015). Brussels, Belgium

The Future of the Public's Health in the 21st Century. Institute of Medicine (US) Committee on Assuring the Health of the Public in the 21st Century.

Washington (DC): National Academies Press (US); 2002.

Understanding healthcare management. http://samples.jbpub.com/9780763759643/59643_CH02_5289.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4085

Refbacks

Font Size


|