Scientific Online Resource System

Social Medicine

Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България за болнично лечение

П. Попиванов, Б. Ивков, З. Tонева, Д. Драганов

Abstract

Разходите за болнично лечение оказват съществено влияние върху размера на общите разходи за здраве от джоба на домакинствата. Проведено е изследване на 214 домакинства, имали хоспитализиран болен през 2014 г. и на 109 домакинства - през първото четиримесечие на 2015 г. Изследвани са общо 323 домакинства, които в периодите 1.01.2014-31.12.2014 и 1.01.2015-30.04.2015 г. са имали член от домакинството, постъпил на болнично лечение. Общият брой на проведените леглодни през двата периода е 2471, a общият разход от джоба е 120 575 лв. Емпиричната информация е набрана чрез интервю „лице в лице`. Използвана е двустепенна гнездова извадка1. Резултатите от двата периода са представени в два разреза: (1) общо за изследваните домакинства, независимо от собствеността на болничното заведение и (2) за публичните болници от една страна и за частните болници - от друга. Установени са се-
риозни различия между стойностите на показателите за дейност и разходи между двата вида болници. Например, стойността на един леглоден2 през 2014 г. в държавните и общинските болници е била 31.91 лв. при проведени 1468 леглодни. В частните болници тези стойности са съответно 160.68 лв. при проведени 270 леглодни. Нормативно регулираните и административно принудителните разходи през 2014 г. представляват 57% от всички разходи в публичните болници,
а в частните този относителен дял е 77.4%. Същевременно броят на оказаните услуги в публичните болници е 154, a в
частните - 2.3 пъти по-малък.

Keywords

out-of-pocket health expenditure, hospitalization, bed-day, public and private hospitals, households

Full Text


References

ISPOR (2012) Разходи, качество и резултати в здравеопазването. Мерилин Д. Смит (гл.ред.). Изд. Инфофарма, сс. 55-56.

Ивков, Б., П. Попиванов, Д. Драганов, З. Тонева (2016) Разходи за

здраве от джоба на домакинствата в България. Първо съобщение. В: Социална медицина, бр. 2., сс. 41-44.

НЦОЗА (2015) Леглови фонд и дейност на стационарите на лечебните заведения. МЗ, НЦОЗА. Бюлетин 15, сс. 6-7.




DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4089

Refbacks

Font Size


|