Scientific Online Resource System

Social Medicine

Култура и психопатология

Г. Oнчев

Abstract

От печат излезе монографията на проф. Георги Ончев „Култура и психопатология" с подзаглавие „Антропология на психичната болест`. Навлизайки в дебрите на необятното понятие култура, Георги Ончев смело утвърждава общите му корени с психопатологията. Особен акцент е поставен върху окултното, мистичното и паранормалното. В тези свои описания значителен принос имат клиничните случаи, в които се разкрива преплитането на личността, опита и характера от една страна и психичната болест, от друга, в контекста на дадена култура.
Авторът се обръща назад към нашите дълбоки корени в лицето
на Шипковенски (Ятрогенията, излязла наскоро на български за
наш общ срам), но и почти непознатия за младите доц. Христо Димитров, провел през 1934 г. позабравено проучване върху мистиката в сектата на петдесетниците, и накрая, обсебеността, описана от Шаранков при нестинарството с думите на възрастни жени като „несвяст" или „мъка". Тези препратки са особено ценни.
Световните тенденции в миналото и днес са разгледани още
от времето на пътешествието на Крепелин до остров Ява и Индонезия. Там той вижда клинични картини, които от една страна са сходни с тези, които той е диагностицирал преди, но от друга страна се запознава и с огромните разлики в оценката им като болест или здраве под влияние на конкретната местна култура. Разграничени са традиционните и модерните култури, които значително се преплитат в симптомообразуването. В подхода на автора водеща е интеграцията и синтезата, но след провеждане на подробен анализ.
Видно е разграничаването на западните от източните култури, но и извеждането на някои общи черти между тях.
Особен интерес представлява проучването с 15-годишно про-
следяване на тежки психични заболявания в различни култури,
наречено DOSMED, както и 14-16-годишното проследяване на психичната инвалидност RAPyD. Изненадващ е изводът, че около 60% от болните имат значително възстановяване с минимални резитуални симптоми.
Личността и културата са тясно взаимосвръзани, което е раз-
гледано в детайли. Особено силно впечателение остава голямата палитра културални психопатологични синдроми, описани от Георги Ончев. Сравнявайки този труд с предишните на Георги Ончев, категорично у мен се затвърждава убеждението за апогей в неговото развитие. Тази книга запълва една празнина, която имаше в нашата литература и горещо препоръчвам на всички професионалисти, посветени, заинтересовани или просто любопитни да прочетат този шедьовър, изстрадан и сътворен от Героги Ончев.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4092

Refbacks

Font Size


|