Scientific Online Resource System

Social Medicine

Д-р Дарена Христова Йорданова (1942-2017 г.)

от колеги в РЗИ София област и близки

Abstract

След кратко боледуване ни напусна д-р Дарена Йорданова. Д-р Йорданова завършва медицина във ВМИ - София (1971), през 1979 г. защитава специалност „Социална хигиена и организация на здравеопазването` в Медицинска академия - София, през 1997 г. придобива специалност „Медицинска информатика и
здравен мениджмънт` в МУ - София.
След спечелен конкурс става директор на новосформирания
Център информационни и здравно-организационни технологии
- София област (1988-1995), след това зам.-директор на Районен
център по здравна информация - София област до 1999 г. Пред-
извикателствата, свързани с новата за България информатика и
компютърен анализ в организацията и управлението на здравеопазването, ѝ дават възможност да наложи своя професионализъм в следването на съвременните тенденции в областта на здравния мениджмънт. През годините, в които работи като здравен мениджър, д-р Дарена Йорданова получава грамоти и отличия на Министерството на здравеопазването на Р България.
Нека запомним д-р Дарена Йорданова като всеотдаен лекар,
успешен мениджър в здравеопазването, красив и устремен човек.
Поклон пред паметта ѝ!

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.4093

Refbacks

Font Size


|