Scientific Online Resource System

Social Medicine

Акценти

П. Цонов

Abstract

Втози брой на сп. „Социална медицина` вниманието на
читателите се насочва към широк кръг от въпроси за лекар-
ствената политика, регулацията, употребата и безопасността,
както и фармацевтичните грижи, фармакоикономиката и лекарствата „сираци` у нас и в чужбина. Инициатор е Българският фармацевтичен съюз, който организира събирането на предлаганите авторски материали и резултати от научни
изследвания в настоящия брой на списанието. Настоящият
брой се посвещава на следните годишнини, отбелязвани
през 2017 г.:
475 години фармацевтично образование в България;
410 години Български фармацевтичен съюз;
445 години катедра „Организация и икономика на
фармацията`, Фармацевтичен факултет на МУ - София.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4114

Refbacks

Font Size


|