Scientific Online Resource System

Social Medicine

Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г.

Св. Kрумов, Н. Aнгелова, Б. Янева, И. Гетов

Abstract

Стремежът на много държави е насочен към установяване на универсално здравно покритие на населението, което изисква повишена работна сила в областта на здравеопазването, включително от фармацевти. Магистър-фармацевтите са медицински специалисти, които могат да отговорят на нуждите за професионални и качествени фармацевтични услуги и грижа. В тази връзка наблюдаването на тенденциите в работната сила във времето е от особено значение. По общо ниво на осигуреност с медицински специалисти България все още заема позиции доста над средните за страните от ЕС. Въпреки това възрастовата структура на работещите предполага нарастващи дефицити в бъ-
деще.

Keywords

pharmacist, workforce, forecast, model

Full Text


References

Е-регистър на БФС, достъпен и актуален 24/7 на www.bphu.bg

Национална здравна стратегия 2020. Министерство на здравеопазването на РБ, 2015.

Прогноза на НСИ за население на България до 2070, www.nsi.bg

РМС № 320 от 19 май, 2011; № 375 от 11 май, 2012; № 288 от 10 май, 2013; № 293 от 13 май, 2014; № 343 от 18 май, 2015; № 236 от 27 април, 2017

Advancing the global pharmaceutical workforce towards achieving universal health coverage and the UN Sustainable Development Goals. International Pharmaceutical Federation (FIP), 2017

Global Pharmacy Workforce Intelligence: Trends Report, International Pharmaceutical Federation (FIP), 2015, http://www.fip.org/files/fip/PharmacyEducation/

Trends/FIPEd_Trends_report_2015_web_v3.pdf

Global strategy on human resources for health: Workforce 2030. World Health Organization 2016

Joint Employment Report 2017, adopted by the EPSCO Council on 3rd March 2017

Petkova, V., Atkinson, J. Pharmacy Practice and Education in Bulgaria. Pharmacy 2017, 5, 35, p. 1-12

Pharmaceutical Workforce Development Goals. International Pharmaceutical Federation (FIP), 2016, http://www.fip.org/files/fip/PharmacyEducation/Global_Conference_docs/WDGs_online_version.pdf

Working for health and growth: investing in the health workforce. Report of the High-Level Commission on Health Employment and Economic Growth. World Health Organization, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2-3.4129

Refbacks

Font Size


|