Scientific Online Resource System

Social Medicine

д-р Борислав Димитров Димитров

от Редколегията на сп. “Социална медицина”

Abstract

На 15.01.2017 г. след кратко и тежко боледуване ни напусна завинаги нашият колега и приятел д-р Борислав Димитров Димитров - асоцииран професор по биостатистика в Медицинския факултет на Университета в Southhampton,
England, UK.
Борислав Димитров е роден в Стара Загора на 25.09. 1966 г. Завършва гимназия с преподаване на чужди езици в родния си град. Дипломира се като магистър - лекар в МФ на Тракийския университет. Кариерата му, посветена на медицинската наука
и практика, започва от работата му като асистент в Катедрата
по социална медицина и здравен мениджмънт на МФ, ТрУ
- Ст. Загора. Работи последователно в Медицинския университет в гр. Пловдив, главен научен изследовател по биостатистика в Института `Mario Negri` Италия, магистър по околна среда във Victoria University of Manchester, UK, асоцииран професор по биостатистика в Медицинския факултет на Университета в Southhampton, UK. През 2005 г. защитава блестящо дисертационен труд в областта на епидемиологията на онкологичните заболявания. Владее няколко езика, има повече от 80 публикации в български и чуждестранни научни списания в областта на медицината и общественото здраве. Сърдечен и всеотдаен като човек, високо ерудиран, изключително колегиален в професионалните си взаимоотношения, д-р Борислав Димитров оставя светла диря сред своето семейство, колеги и приятели.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4466

Refbacks

Font Size


|