Scientific Online Resource System

Social Medicine

Роля на фактори на средата при дълголетие

M. Михайлова, В. Дамянова, Л. Балабански, Д. Сербезов, O. Aнтонова, С. Kарачанак-Янкова, Д. Нешева, З. Хамуде, Р. Станева, Др. Николова, С. Хаджидекова, Др. Tончева

Abstract

Понастоящем европейските държави в това число и България претърпяват значителни демографски промени, като средната продължителност на живота на европейците непрекъснато нараства, a раждаемостта спада. Според Европейската комисия тази тенденция ще се запази през следващите десетилетия, което ще доведе до състаряване на населението и до значителни промени в икономическия и здравния сектор. България не прави изключение и по данни на Националния статистически институт в края на 2015 г. 20,4% от населението е било над 65-годишна възраст. Процесът на стареене се превърна в изключително интересен проблем, тъй като e генетично заложен и възниква в резултат на намалена способност на организма да поддържа нормална хомеостаза. Механизмите все още не са добре изяснени, но те повишават риска за появата на множество заболявания на различни тъкани и органи. Проучванията в областта, обхващащи групи от близнаци столетници, показват, че дълголетието е в голяма степен генетично обусловено. Идентифицирането на молекулните механизми на стареенето ще подпомогне за създаване на лечебни стратегии, удължаващи продължителността на живота в условия на съхранена когниция и физическа активност. Използването на разработени
въпросници, свързани с оценката на начина на живот на столетниците, би могло да подпомогне идентифицирането на
фактори на средата с важно значение за дълголетието. Начинът на живот, съобразен с генетичните предиспозиции, би могъл значително да подобри качеството на живот сред възрастните хора в популацията.

Keywords

aging, centenarians, molecular mechanisms

Full Text


References

Friedman DB, Johnson TE. Three mutants that extend both mean and maximum life span of the nematode, Caenorhabditis elegans, define the age-1 gene. J Gerontol. 1988;43(4):B102-9

Kenyon C, Chang J, Gensch E, Rudner A, Tabtiang R. A C. elegans mutant that lives twice as long as wild type. Nature. 1993;366(6454):461-4

Kimura, K.D., Tissenbaum, H.A., Liu, Y., and Ruvkun, G. daf-2, an insulin receptor-like gene that regulates longevity and diapause in Caenorhabditis elegans. Science. 1997; 277: 942-946

Ogg, S; Paradis, S; Gottlieb, S; Patterson, GI; Lee, L; Tissenbaum, HA; Ruvkun, G (Oct 30, 1997). "The Fork head transcription factor DAF-16 transduces insulin-like metabolic and longevity signals in C. elegans.". Nature. 389 (6654): 994-9

Atzmon G, Cho M, Cawthon RM, Budagov T, Katz M, Yang X, et al.

Evolution in health and medicine Sackler colloquium: Genetic variation in human telomerase is associated with telomere length in Ashkenazi centenarians. Proc Natl Acad Sci U S A. 2010;107 Suppl 1:1710-7

Crocco P, Barale R, Rose G, Rizzato C, Santoro A, De Rango F, et al. Population-specific association of genes for telomere-associated proteins with longevity in an Italian population. Biogerontology. 2015;16(3):353-64

Debrabant B, Soerensen M, Flachsbart F, Dato S, Mengel-From J, Stevnsner T, et al. Human longevity and variation in DNA damage response and repair: study of the contribution of sub-processes using competitive geneset analysis. Eur J Human Genet EJHG. 2014;22(9):1131-6

Altomare K, Greco V, Bellizzi D, Berardelli M, Dato S, DeRango F, et al. The allele (A)(−110) in the promoter region of the HSP70-1 gene is unfavorable to longevity in women. Biogerontology. 2003;4(4):215-20

Singh R, Kølvraa S, Bross P, Christensen K, Bathum L, Gregersen N, Tan Q, Rattan SI. Anti-inflammatory heat shock protein 70 genes are positively associated with human survival. Curr Pharm Des. 2010;16(7):796-801

Raule N, Sevini F, Li S, Barbieri A, Tallaro F, Lomartire L, et al. The cooccurrence of mtDNA mutations on different oxidative phosphorylation subunits, not detected by haplogroup analysis, affects human longevity and is population specific. Aging Cell. 2014;13(3):401-7

Rose G, Crocco P, De Rango F, Montesanto A, Passarino G. Further support to the uncoupling-to-survive theory: the genetic variation of human UCP genes is associated with longevity. PLoS One. 2011;6(12):e29650

Garatachea N, Emanuele E, Calero M, Fuku N, Arai Y, Abe Y, Murakami H, Miyachi M, Yvert T, Verde Z, Zea MA, Venturini L, Santiago C, Santos-Lozano A, Rodríguez-Romo G, Ricevuti G, Hirose N, Rábano A, Lucia A. ApoE gene and exceptional longevity: Insights from three independent cohorts. Exp Gerontol. 2014 May;53:16-23

Timothy P. Cash, Guillermo Pita, Orlando Domínguez, Maria R. Alonso, Leticia T. Moreno, Consuelo Borrás, Leocadio Rodríguez-Mañas, Catalina Santiago, Nuria Garatachea, Al. Lucia, Juan A. Avellana, Jose Viña, Anna González-Neira, M. Serrano. Exome sequencing of three cases of familial exceptional longevity. Aging Cell, 2014, v. 13, Issue 6, p. i-iii, 965-1094

Passarino G, De Rango F, Montesanto A. Human longevity: Genetics or Lifestyle? It takes two to tango. Immun Ageing. 2016 Apr 5;13:12

Gierman HJ, Fortney K, Roach JC, Coles NS, Li H, Glusman G, Markov GJ, Smith JD, Hood L, Coles LS, Kim SK. Whole-genome sequencing of the world's oldest people. PLoS One. 2014 Nov 12;9(11)

Puca AA, Spinelli C, Accardi G, Villa F, Caruso C. Centenarians as a model to discover genetic and epigenetic signatures of healthy ageing. Mech Ageing Dev. 2017 Oct 30. pii: S0047-6374(17)30191-4. doi: 10.1016/j.mad.2017.10.004. [Epub ahead of print].

Willcox, D., Willcox, B., Todoriki, H., Suzuki, M. (2009). The Okinawan Diet: Healthe Implications of a Low-Calorie, Nutritient-Dense, Antioxidant-Rich Dietary Pattern Low in Glycemic Load. Journal of the American College of Nutrition, 28, 500S-516S

Willcox, B., Willcox, D., Todoriki, H., Fujiyoshi, A., Yano, K., He, Q.,

Curb, D., Suzuki, M. (2007). Caloric Restriction, the Traditional Okinawan Diet, and Healthy Aging:The Diet of World`s Longest -Lived People and Its Potential Impact on Morbidity and LifeSpan. Annals of the New-York Academy of Sciences, 1114, 434-455.

Willcox, D., Willcox, B., Shimajiri, S., Kureci, S., Suzuki, M. (2007).

Aging Gracefully: A Retrospective Analysis of Functional Status in Okinawan Centenarians. The American J of Geriatric Psychiatry, 15, 252-256.

Hausman DB, Fischer JG, Johnson MA. Nutrition in centenarians. Maturitas. 2011 Mar;68(3):203-9. doi: 10.1016/j.maturitas.2011.01.003. Epub 2011 Jan 26
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4467

Refbacks

Font Size


|