Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здравето е приоритет над приоритетите. Болниците трябва да се оценяват по лечебната им дейност, a не по финансовите им баланси

Ив. Aнгелов

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4473

Refbacks

Font Size


|