Scientific Online Resource System

Social Medicine

Спомен за Христан

списание „Социална медицина”

Abstract

Животът винаги предлага промени! Всеки от нас, рано или
късно, бива оценяван според способността си да се променя. Да
си спомним за една достойна личност, която в период на бурни
събития намери воля и сили за промяна - лична, семейна и об-
ществена - инж. Христан Христанов.
Преди 25 години един Научноизследователски и проектоконструкторски институт за медицинска техника, обвързан в рамките на СИВ, се превръща в държавна търговска фирма за дистрибуция и сервиз на медицинска апаратура в български здравни заведения. Това е "Медицинска техника инженеринг" ООД, която си партнира с над 100 водещи производители на медицинска апаратура и консумативи от цял свят, както и със стотици лечебни заведения в България. Под ръководството на д-р инж. Христан Христанов като управител и маркетинг директор - Йонка Гетова, Медицинска техника инженеринг (МТИ) започва търговската си дейност като представител на няколко водещи английски, швейцарски и германски производители на медицинска и лабораторна апаратура, инструменти и оборудване.
Фирмата постепенно се изгражда като основен партньор на во-
дещите лечебни заведения в страната и поема представител-
ство на чуждестранни фирми за медицинска, изследователска,
диагностична апаратура, медицински консумативи и болнично
обзавеждане в основни направления като: хирургическа апаратура, функционална диагностика, клинична лаборатория, физиотерапия, общоболнични и специализирани консумативи. От 2000 г. фирмата добавя новите продуктови направления: Препарати за болнична хигиена - дезинфекция и апаратура за стерилизация, импланти и инструментариум за ортопедия и
травматология, остеосинтезни материали. Започва и обслужването на нов пазарен дял във връзка с програма на Министерство на труда и социалната политика за интеграция на хора с увреждания. Започва внос на инвалидни колички, антидекубитални дюшеци, комбинирани столове за тоалет и баня, проходилки, патерици и бастуни. Към 2005 г. направленията се разширяват с оптически системи за изследователски и промишлени цели, както и спа оборудване в областта на балнеологично и медико-козметичното дело. След още няколко години навлизат и по-специфични сектори - микроскопски системи за клинични изпитания и научно изследователски цели и оборудване за патоанатомия и комплексно оборудване на хистопатологични лаборатории във водещи болници на страната. Наличието на програми за финансиране по европейски проекти в областта на
научните институти и лаборатории дава тласък на направлението за лабораторно оборудване прераснало като Лабораторна техника инженеринг. През последните години са завършени проекти като оборудване на най-големия Стерилизационен Център в Югоизточна Европа в болничния комплекс „Пирогов`, както и подобни проекти в други болници в България. Компанията печели проект за комплексно обзавеждане на медицински и рехабилитационен център Promedika в Скопие. Всяка година благодарение на партньорството с Медицинска техника инженеринг чуждестранни хирурзи и лекари провеждат „живи
операции`, със съдействието на ВМА. Компанията взима участие
в редица търгове на Световна банка за реформиране на здравния сектор. Благотворителната дейност се вписва в организационната култура на „Медицинска техника инженеринг`.
Компанията е участвала в организирането на редица дарителски акции на германското посолство, на японското посолство, на австрийската хуманитарна организация CARE за здравни заведения в България. Финансова подкрепа е получавало многократно и списание „Социална медицина`, което трудно би
оцеляло през годните без тази помощ.
„Медицинска техника инженеринг` е не само фамилна фирма,
а е и Семейство в разширен формат. Тук вече работят 75 човека,
между които и семейни двойки, които тук са се запознали, сгодили и оженили. За последните осем години са родени 18 бебета. Тук работят дядо и внук, майка, син и дъщеря, леля и
племенник. Сбъдната е мечтата инж. Христанов фирмата да има
собствен дом - домът на `Медицинска техника инженеринг`, в
който да има функционална, здравословна и естетична среда
за служителите. Прекрасната сграда, разположена на ул. „Димитър Моллов` 28 е изградена от него малко преди смъртта му.
Инж. Йонка Гетова-Христанова споделя: „Когато ме питат
какво е предизвикателството в бизнеса ни, казвам и на децата
си - бъдете издръжливи и добросъвестни. Както аз и баща ви
съграждахме търпеливо тази фирма повече от 20 години заедно, опитайте и вие. Съхранете този дух и развивайте това
наследство. Бъдете едновременно гъвкави и издръжливи - дълго време. Съумейте да предадете щафетата с достойнство
и ентусиазъм нататък към следващото поколение.` Инж. Христан Христанов насочва усилията на семейството и служителите и успява да превърне „Медицинска техника инженеринг` в най-
големия дистрибутор на комплексна гама от медицински изде-
лия, сервизни услуги и обучение на медицински специалисти у
нас. Днес неговите наследници - съпругата му Йонка Гетова-
Христанова, дъщерята Славина и синът Ангел са умът, сърцето
и душата на МТИ - абревиатура, разчитана и като „модерни, технологични, иновативни`. Девизът на фирмата обаче остава „Осигуряваме точните решения`.
Да си спомним за неуморната и човеколюбива личност - инж.
Христан Христанов. Той беше обладан от високи стремежи, достоен български гражданин оставил ни пример за воля, отговорност и действие! Поклон пред паметта му!

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4480

Refbacks

Font Size


|