Scientific Online Resource System

Social Medicine

Случаят Серджио Канаверо - неосъществен експеримент. Етичен поглед

Aт. Aнов

Abstract

Случаят на д-р Серджио Канаверо и идеята му за рансплантация на глава беше очакван експеримент през 2017 г. Той беше централна тема за обсъждане в рамките на Етиката на общественото здраве, благодарение на редица публични изявления, относно амбицията на италианския хирург за осъществяване на трансплантацията. Цел на доклада е анализиране на казуса на д-р Канаверо и акцентиране на ролята на Етиката на общественото здраве за защита на населението. Прогресът на медицината се основава върху експерименти с хора, но общественото здраве трябва да действа
като регулатор за подобни експерименти. Развитието на медицината трябва да бъде съчетано с основните етични
принципи. Колкото и любопитен да е експериментът на д-р Канаверо от научна гледна точка, a провеждането му би
довело до научен прогрес, но също така ще доведе до морален регрес към времена от историята на медицината, в които
научното познание не се е ръководело от морални принципи.

Keywords

Public health ethics, experiments, transplantation, protection

Full Text


References

Brink David, Mill's Moral and Political Philosophy, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2014 ed.), Edward N. Zalta (ed.), http://plato.stanford.edu/archives/fall2014/entries/mill-moral-political/

Cook Michael. Keeping ahead of the game, BioEdge, 2018, http://www.bioedge.org/bioethics/keeping-ahead-of-the-game/11413

Roach Mary, Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers. W.W. Norton & Co. New York. 2004. ISBN 0-393-05093-9. pp. 206–210.

Tom L. Beauchamp, James F. Childress – Principles of Biomedical Ethics 7th ed. Published by Oxford University Press. New York. 2013.

Canavero S. HEAVEN: The head anastomosis venture Project outline for the first human head transplantation with spinal linkage (GEMINI). Surg Neurol Int 13-Jun-2013; 4:

Faust H., R. Upshur, Public Health Ethics. In: P. Singer (Ed.), A. M. Viens, The Cambridge Textbook of Bioethics; Published in the United States of America by Cambridge University Press. New York. 2008, 274-280.

Goldschmidt Debra, Are human head transplants coming soon? CNN. URL: http://edition.cnn.com/2015/04/03/health/italian-neurosurgeon-sayshuman-head-transplant-will-happen-in-two-years/index.html

World Medical Association Declaration of Helsinki. Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. Adopted by the 18th WMA General Assembly, Helsinki, Finland, June 1964 and amended by the: 29th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 1975 35th WMA General Assembly, Venice, Italy, October 1983 41st WMA General Assembly, Hong Kong, September 1989 48th WMA General Assembly, Somerset West, Republic of South Africa, October 1996 52nd WMA General Assembly, Edinburgh, Scotland, October 2000 53rd WMA General Assembly, Washington DC, USA, October 2002 (Note of Clarification added) 55th WMA General Assembly, Tokyo, Japan, October 2004 (Note of Clarification added) 59th WMA General Assembly, Seoul, Republic of Korea, October 2008 64th WMA General Assembly, Fortaleza, Brazil, October 2013

WMA International Code of Medical Ethics. Adopted by the 3rd General Assembly of the WMA, London, England, October 1949 and amended by the 22nd WMA, Sydney, Australia, August 1968 and the 35th WMA, Venice, Italy, October 1983 and the 57th WMA General Assembly, Pilanesberg, South Africa, October 2006
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i4.4481

Refbacks

Font Size


|