Scientific Online Resource System

Social Medicine

Към по-богата и по-ефективна здравна система

Б. Давидов

Abstract

Ако старателно изчистим политическите заяждания и пренесем дискусията на експертно равнище, се откроява потребността от значителна реорганизация на здравната ни система. Много големи чужди и наши експерти в множество разработки сочат редица важни проблеми. Един от най-сериозните анализи се простира на 200 страници текст,таблиции диаграми(и то само в постановъчната си част). Новият министър на здравеопазването (виден финансист между другото) обещава значителна реформа. В очакването и ето някои разсъжения. Втри кратки есета правя опит за систематизиране на най-интересните чужди и мои мнения и идеи. Първото е фундаментално важно.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5097

Refbacks

Font Size


|