Scientific Online Resource System

Social Medicine

Насоки в здравната политика на България (1912-1929)

Никола Kонстантинов

Abstract

Доц. д-р Никола Константинов е публикувал монографии, студии и статии в областта на здравното дело и здравното осигуряване у нас. Той е историк, дългогодишен преподавател в Медицинска академия и Софийския университет „Св.Климент Охридски`. Сега идва неговата поредна книга. Предишната със заглавие „Здравеопазването в България 1944-1952` (405 с.), беше представена от покойния вече проф. Мирослав Попов в сп. „Социална медицина` 2007, 2, 47-48 с

Доц. д-р Петър Цонов


Full Text


References

изд. „Фабер”, В. Търново, 2017, 296 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.5102

Refbacks

Font Size


|