Scientific Online Resource System

Social Medicine

Здравните грижи в сектора „Първична извънболнична медицинска помощ` - поглед през призмата на здравната реформа

П. Николаков

Abstract

В статията се обсъждат здравните грижи в сектора „първична извънболнична медицинска помощ`, които са в продължителен процес на реформиране. Стоят за решаване съществени въпроси, свързани с ниския статут и заплащането на медицинските сестри, подценяването на здравната профилактика, неподходящите за здравеопазването пазарни механизми и пречещите идеологически противоборства.

Full Text


References

Закон за съсловната организация на медицинските сестри, акушеркитеи асистираните медицински специалисти. Обн. ДВ/03.06.2005 г.

Наредба на МЗ №1/08.02.2011 г. За професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение на лекар или самостоятелно.

Godinho J. Tipping the balance towards primary health care: a research project of the Commision of the European Communities // Eur. J. Public Health. 1999.

Marinker M. Tte End of General Practice. The 1994 Bayliss Lecture – Private Ptient Plan, 1994.

Mullan F. Community-oriented primary care: an agenda for the 80’s // N. Engl. J. Med.-1982.

The challenge for Nursing and Midwifery in the 21st. Century - the Heathrow Debate-Lond.: Department of Health, 1994.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5985

Refbacks

Font Size


|