Scientific Online Resource System

Social Medicine

Либерална здравна политика и конституционните задължения на социалната държава

M. Виткова

Abstract

След като пропиляхме достатъчно време в доказване на несъстоятелната теза, че пазарът ще реши всички проблеми на здравната система, е време отговорно да подходим към тяхното решаване. Европейският път на развитие на страната налага да се запази и развива солидарният модел на здравно осигуряване. Не бива в търсене на решения на финансовите проблеми на здравеопазването да се заиграваме с внушения, че т.н. демонополизация на НЗОК е панацея. Твърдението, че основната причина за лошото състояние на здравеопазването е недостигът на средства, е невярно. Организационният и управленски хаос в системата, разрушените връзки между отделните нейни структури са водещи. Финансовите проблеми са на втори план.

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5989

Refbacks

Font Size


|