Scientific Online Resource System

Social Medicine

Възрастови промени в скелетните мускули

Вл. Oвчаров

Abstract

Стареенето е свързано с процеса саркопения, в резултат на което се разрушават мускулните влакна. Това води до загуба на мускулна сила. Причината за това е намаляването на броя на мускулните влакна и особено на белите мускулни влакна. С напредването на възрастта намалява и мускулната регенерация в резултат на смущение в активността на сателитните и имунните клетки. В процеса на стареенето загиват и много мотоневрони в гръбначния мозък, което води до денервация на мускулните влакна. Намаляването нивото на тестостерона с възрастта води до редукция на мускулната сила. Има достоверни данни, че тренировките за сила и издръжливост забавят и частично възстановяват възрастовите промени в структурата и физиологичните качества на скелетните мускули на човека.

Full Text


References

Вл. Овчаров, Цв. Такева. Цитология, обща хистология и обща ембриология, Медицинско издателство АРСО, София, осмо преработено издание – 2017.

Вл. Овчаров, В. Ванков. Анатомия на човека (Седмо издание), Медицинско издателство АРСО, четиринадесето издание София 2019.

C. Domingues-Faria, M.-P. Vasson, N. Goncalves-Mendes, Y.Boirie, S. Walrand. Skeletal muscle regeneration and impact of aging and nutrition. https://doi.org/10.1016/j.arr.2015.12.004Get rights and content

D. T. Kirkendall, W.E. Garrett Jr. The effects of aging and training on skeleyal muscle. Am. J. Sports Med. 26 (4), 598 – 602, 1998.

F. Demontis, R. Piccirillo, A.L. Goldberg, N. Perimon. Mechanisms of

skeletal muscle aging: insights from Drosophila and mammalian models.

Desease Models & Mechanisms 2013 6: 1339-1352; doi: 10.1242/dmm.012559

F. S. Tedesco, A. Dellavalle, J.Diaz-Manera, G. Messina, G. Cossu. J.

Clin. Invest, 120 (1), 11 – 19, 2010.

G. D. Cartee, R.T. Hepp;e, M.M. Bamman, J.R. Zierath. Exercise Promotes Healthy Aging of Skeletal Muscle. Cell Metab. 23 (6), 1034 – 1047, 2016.

G. N. Williams, M.J. Higgins, M.D. Lewek. Aging Skeletal Muscle: Physiological Changes and the Effects of Training. Physical Therapy, Volume 82, Issue 1, 62 – 68, 2002.

N. Miljkovic, J.-Y. Lim, I. Miljkovic, W.R. Frontera. Aging of Skeletal

Muscle Fibers. Ann. Rechabil. Med. 39 (2), 155 – 162, 2015.

R. A. Atkinson, U. Srinivas-Shankar, S.A. Roberts, M.J. Connolly, J.E. Adams, J.A. Oldham, F.C.W.Wu, O.R. Seynnes, C.E.H. Stewart, C.N. Maganaris. Effects of Testosterone on Skeletal Muscle Architecture in Intermediate-Frail and Frail Elderly Men. J. Gerontology, Series A, Volume 65A, Issue 11, 1215 – 1219, 2010.

S. Manolov, W. Ovtscharoff: Ultrastructural Changes in the Denervated Muscle of Rat. Z. mikrosk.-anat. Forsch. 88, 726 - 744 (1974).
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5990

Refbacks

Font Size


|