Scientific Online Resource System

Social Medicine

„Статистика, социология и още нещо ...`

списание Социална медицина

Abstract

Проф. Йордан Петков Венедиков е роден през 1933 г. Завършва
статистика в Икономическия институт и математика в СУ „Св.Климент Охридски`. Работил е в Института по педиатрия, ИСУЛ към Медицинска академия, Института по култура, Катедрата по „Социология` на СУ „Св. Кл.Охридски. Известен е със забележителните си лекции по математико-статистически методи и с приносите си в теорията на статистиката и развитието на българската социология. Той е един от първите статистици работещи с емпирични социологически изследвания. Неговите
схващания за генералните съвкупности и извадки, за реалните и
хипотетичните съвкупности и тяхното приложение при изучаване
на общественото мнение са значителен принос в теорията на
статистиката. Запомнен е с високата си научна ерудиция, точно
мислене и майсторство в осъществяването на разнообразни статистически и социологически изследвания. Съпругата му Валентина Венедикова и дъщеря му Мария Венедикова дълги години са работили в областта на медицинското информационно осигуряване (НИСХОЗ и ГИИЦ) .В продължение на 15 години Мария Венедикова е била редактор на сп. „Социална медицина`

Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.5997

Refbacks

Font Size


|