Scientific Online Resource System

Social Medicine

Архивна снимка

списание Социална медицина

Abstract

1969 г. Това е времето, когато набира скорост първият опит за реформа на социалистическото здравеопазване у нас - преустройството на хигиенно епидемиологичната мрежа. На кадровото осигуряване в ХЕИ се дава приоритет. С подкрепата на д-р Владимир Калайджиев се изпращат 150 степендианти на хигиенно обучение в Москва, Ленинград и Киев. В ХЕИ се привличат химици, физици, статистици, биолози и инженери. Подкрепя се научноизследователската дейност сред младите специалисти. Снимката е от Първата конференция на младите специалисти от Хигиенно епидемиологичните инспекции, проведена в гр. Варна през м. април. Започва ежегодното им провеждане.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6001

Refbacks

Font Size


|