Scientific Online Resource System

Social Medicine

Една рецензия за значимостта на човешките ресурси

С. Tончева

Abstract

Рецензията е от проф. д-р Соня Колева Тончева, д.оз.н., директор на филиал Шумен, МУ „Проф. д-р П. Стоянов` - Варна, национален консултант по здравни грижи, научен ръководител на дисертационен труд на тема: Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория, за присъждане на ОНС „Доктор` на Ани Атанасова Атанасова - преподавател в Медицински колеж - Варна. Успешно защитеният дисертационен труд на тема: Значимостта на човешките ресурси за успешното развитие на Самостоятелна медико-техническа (зъботехническа) лаборатория, за присъждане на ОНС „Доктор` на Ани Атанасова Атанасова - преподавател в Медицински колеж - Варна е поредният, разработен от преподаватели по Зъботехника в МУ „Проф. д-р П. Стоянов`, Варна.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6006

Refbacks

Font Size


|