Scientific Online Resource System

Social Medicine

140 години Български червен кръст

списание Социална медицина

Abstract

Идеята за Червения кръст е на швейцарския хуманист Анри Дюнан (1863). Организацията няма аналог в световната история на хумаността. Тя винаги е в най-горещите точки на света - там, където има войни, бедстващи хора, глад, заплаха за сигурността, нарушаване на човешките правà, верска и расова нетърпимост, навсякъде където общности се нуждаят от помощ и подкрепа.


Full Text


References

История на българската медицина“, том 1, под ред. на проф. Минчо Георгиев и колектив.

Божидара Динева „Български червен кръст“, 170-186 с.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6011

Refbacks

Font Size


|