Scientific Online Resource System

Social Medicine

Да си спомним за д-р М. Маркова - 95 години от рождението Ј

Р. Eникова

Abstract

Родена на 10 януари 1923 г., д-р Митана Димитрова Маркова принадлежи към плеядата забележителни български учени в областта на храненето и диететиката, с подчертан профил в профилактичните аспекти на тази важна научна област.


Full Text
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i3%2F4.6016

Refbacks

Font Size


|