Scientific Online Resource System

Social Medicine

Възрастови промени в костите и ставите

Вл. Овчаров

Abstract

Представен е строежа на костите и ставите и процесите осъществяващи се в тях. С напредването на възрастта настъпват редица съществени промени в костите и техните свързвания, включително и ставите. Тези промени в костите обхващат клетките, междуклетъчното вещество, включително органичните и неорганичните му съставки. Тези промени се дължат и на други фактори като нива на хормони (полови, растежен хормон, паратироиден хормон), витамин D и други. Процесите като остеопороза и образуване на остеофити са свързани с процесите на стареене на организма. Тези процеси оказват съществено влияние и върху свързванията между костите – междупрешленови дискови и ставите, като примери са дадени колянната и тазобедрената става. Описани са възможностите за профилактика и възможните
начини за лечение.


Keywords

кости, стави, стареене, профилактика

Full Text


References

Овчаров, Вл., В. Ванков. Аатомия на човека. Медицинско

издателство АРСО, четиринадесето издание, 2019.

Овчаров, Вл., Цв. Такева. Цитология, обща хистология и

обща ембриология, Медицинско издателство АРСО, София,

осмо преработено издание, 2017.

Lawrence RC, D. T. Felson, C. G. Helmick et al. Estimates of

the prevalence of arthritis and other rheumatic conditions in the

United States: Part II. Arthritis Rheum. 2008; 58 (1): 26–35.

Loeser, R. F. Age-Related Changes in the Musculoskeletal

System and the Development of Osteoarthritis. Clin. Geriatr.

Med. 26, 3, 371 – 386, 2010.

Murphy L, T. A. Schwartz, C. G. Helmick et al. Lifetime risk

of symptomatic knee osteoarthritis. Arthritis Rheum. 2008; 59

(9): 1207–1213.

Sandell L. J., T. Aigner. Articular cartilage and changes in

arthritis. An introduction: cell biology of osteoarthritis. Arthritis

Res. 2001; 3(2): 107–113.

Vassilev, V. A., V. Ovcharov, G. Malinov. Age-related

changes in the thoracic intervertebral disc of humans. Acta

medica L, 3, 15 – 24, 1971.

Vassilev, V. A., G. B. Malinov, V. A. Ovtscharov.

Comparative studies on absorbtiveness of intervertebral disc.

Comp. rend. l`Acad. bulg. Sci. 25, 409 – 412, 1972.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i1.6459

Refbacks

Font Size


|