Scientific Online Resource System

Social Medicine

ПРОМОЦИЯ НА ПЪРВИТЕ ЛЕКАРИ ОТ МЕДИЦИНСКИЯ ФАКУЛТЕТ В СОФИЯ – 1924 г.

автор автор

Abstract

На 6 май 1924 година, в гр. София, се провежда Промоция на първите лекари, випуск 1918-1924 г. завършили Медицинския факултет на Софийския университет.

Full Text


References

Годишник на СУ, МФ, т..III, 1923-1924, с.1-9
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v0i2.6731

Refbacks

Font Size


|