Scientific Online Resource System

Social Medicine

Moments from the history of the ambulatory file in our country

Petar Tzonov

Abstract

In this material an attempt is made to look from the side, both in the creation and development of the Ambulatory file in our country in historical terms - since 1950, and for management, stagnation or inaction in the maintenance of the personal health passport. The ambulatory file and the records in it, the archiving and the document circulation of this important document reflect in dynamics the health needs of the individual and the health care provided for him. The ambulatory file as a whole gives an idea of the professional and managerial culture. In addition, it is a source of important medical records used as a primary source for important medical, statistical and management information.

Keywords

pre-hospital care, ambulatory file, personal health passport

Full Text


References

БДС 6.13.1-85 Унифицирани системи за управленска документация. Система за документация по здравеопазването и социалните грижи. Т 55, София, Комитет по качеството МС

Керековска А. ,Свободно движение на пациенти в обединена Европа – актуален проблем с много предизвикателства, Социална медицина, 1-2, 2006

Макарти Р., От хаос към ред при поддържането на мед. досиета, Социална медицина, 4, 2002

Милчева Кр., Медицинските архиви и здравната реформа, Социална медицина, 1, 2001

МНЗ, Характер и насоки на Габровския модел за образцово здравеопазване, София, 1976 г - 87 с.

МНЗ - За привеждане на здравеопазването в съответствие с етапа на нашето развитие.(резултати от изграждането на Модела за образцово здравеопазване в Габровски окръг 1972-1976) София, 63 с

Сечанов Ив., Цонов П., Чолакова Т., Рационализация „Личен здравен паспорт”, 1978

Цонов П., Документооборотът в медицинската практика, Социална медицина, 2, 1994

Цонов П., Чаракчиев Д., Мед. архиви и компютърните технологии, Социална медицина, 1, 1998

Цонов П, Проект за съкратена лична амбулаторна документация, Из опита на здр. завед, 1989, № 5,

Цонов П., Чолакова Т., „Личният здравен паспорт“, Из опита на здр. заведения, 6, 1990,

Цонов П., Документалната лавина в медицинската практика, Обща медицина, 4,. 2001,

Цонов П., Досиетата в медицинската практика, Обща медицина, 2, 2003, 6-9

Цонов П., Медицинските записи, Обща медицина, 3, 2003

Цонов П., Трифонов Пл. Икономически резерви на медицинското документално стопанство, Социална медицина, 1, 1997

Цонов П., Чолакова Т., Информационен стандарт за мед. досие, Социална медицина, 3 ,2005

Цонов П. Документални проблеми на мед. практика, Съвременна медицина, 5-6, 2007
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v27i3.7575

Refbacks

Font Size


|