Scientific Online Resource System

Social Medicine

Регионални неравенства в първичната инвалидност поради слепота в Източна България

Б. Ненкова, М. Пандова

Abstract

Целта на публикацията е да се направи оценка на регионалните неравенства в първичната инвалидност поради слепота в Източна България. Представен е анализ на кумулативната първична инвалидност (ПИ) на 100 000 население поради двуочна слепота и ниско зрение за периода 2005-2012 г. за Източна България, разделена по пол, региони и зрителна острота. Първичната инвалидност намалява значително през периода 2009-2012 г. както при мъжете - от 63.79 на 41.61, така и при жените - от 64.22 на 40.14. Най-висока е ПИ на лицата от 60 до 79 г., следвани от тази над 80 г. и групата под 20 г. През първите 4 г. има почти двукратни разлики в ПИ на област Варна в сравнение с останалите региони, като селското население е по-засегнато, най-вече мъжете. През втория интервал разликите между населението на областните градове, както и тези между градскотo и селско население, значително намаляват. Относителният дял и ПИ на най-младшата група се запазва без значими разлики в градовете и селата по пол. ПИ на лицата от 60-79 г. във водещите области е двукратно по-висока от тази във Варненска област, като мъжете от селата са най-засегнати през целия период. Пациентите над 80 г. намаляват с 60% по абсолютен брой и ПИ през втория интервал, особено при жените в областните градове и селата. Намалението на слепотата е значително постижение на фона на сложната демографска и икономическа обстановка в Източна България, но има значителни различия по региони. Възрастното население, особено от селата е с повишен риск от загуба на зрение.

Keywords

regional inequalities; blindness; Eastern Bulgaria

Full Text


References

Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението на РБ (2012-2030) София, Министерство на труда и социалната политика.

Състояние на здравето на гражданите през 2009 и изпълнение на националната здравна стратегия, годишен доклад на МЗ, С. 2010, с. 9.

Anhchuong Le, Bickol N M, Catherine A M, Hugh R . Risk factors associated with the incidence of open-angle glaucoma: The Visual Impairment Project, Ivest Ophthalmol & Vis Science 2003; 44 (9): 3783-9 doi 10.1167: ivos.03-0077.

Bressler SB., Munoz B., Solomon SD., West SK. Salisbury Eye Evaluation Study T.Racial differences in the prevalence of age-related macular degeneration; the Salisbury Eye Evaluation (SEE) Project Arch Ophthalmol 2008 Feb; 126 (2): 241-5.

Klein BE, Klein BE, Linton KL. Prevalence of age-related lens opacities in a population. The Beaver Dam Eye Study Оphthalmology 1992; 99:546-52.

Klein, R., Klein BE, Knudtson MD, Meuer SM, Swift M., Gangnon, R E. Fifteen-year Cumulative incidence of age-related macular degeneration: the Beaver Dam Eye Study Ophthalmology 2007 Feb; 114(2): 253-62.

Leske, M C, Connell, A M, Wu Sy et al. Incidence of open -angle glaucoma: the Barbados Eye Studies. The Barbados Eye Studies Group Arch Ophthalmol 2001; 119:89-95.

Latalska M1, Matysik-Woźniak A2, Bylina J3, Latalski M4, Rejdak R2, Mackiewicz J1, Jarosz MJ5. Wet age-related macular degeneration (wet AMD) in rural and urban inhabitants in south-eastern Poland. Ann Agric Environ Med. 2013;20(4):726-30.

Rius A1, Artazcoz L2, Guisasola L3, Benach J4 Visual impairment and blindness in spanish adults: geographic inequalities are not explained by age or education Ophthalmology. 2014 Jan; 121(1): 408-16. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.07.017. Epub 2013 Sep 17.

Cheremukhina OM. [Availability of patients living in rural areas, to have surgical method of treatment of cataract and glaucoma] Lik Sprava. 2011 Apr-Jun;(3-4):138-43.
DOI: http://dx.doi.org/10.14748/sm.v1i3.972

Refbacks

Font Size


|