Scientific Online Resource System

Social Medicine

Full Issue

View or download the full issue PDF (Bulgarian)

Vol 23, No 3 (2015)

сп. Социална медицина PDF
  1

Accents

НЦОЗА - стожер на общественото здраве (исторически аспекти) PDF
Хр. Хинков 2-4

Social medicine

Обществено здраве и национална сигурност: някои съвременни аспекти на извънредните ситуации в общественото здраве PDF
В. Гончев 5-8
Интегрирана система за подобряване и опазване на общественото здраве в Англия PDF
П. Kирова 8-11
Училищната среда като социален фактор, моделиращ агресивното поведение на учениците PDF
A. Мерджанова, A. Радева, Цв. Tърпоманова 12-15
Проучване на телодържанието на деца в предучилищна възраст PDF
с. Филкова, Н. Ушева 16-18

Healthcare management

Проблемите на ТЕЛК и потребностите на човека с инвалидност - анализ на ситуацията PDF
П. Манчева 19-23
Влияние на професионалната среда върху мотивацията и поведението на общопрактикуващите лекари в България PDF
Н. Иванова, Л. Kиров 23-27
Стрес при обучението по медицина PDF
E. Георгиева, Л. Георгиева, Ш. Халил 28-30
Онкологичната болка - един нерешен медико-социален проблем PDF
Н. Йорданов, С. Aлександрова-Янкуловска, Г. Грънчарова 31-34

Medication supplies

Изграждане на примерен мониторинг план за клинично изпитване, използващо `мониторинг, основан на оценка на риска` като метод за контрол на качеството PDF
M. Бекирска, Л. Богданова, И. Гетов 35-37
Прекласифициране на лекарствени продукти - поява и развитие на концепцията PDF
В. Белчева, E. Григоров, И. Гетов 37-40

Medical law

По някои въпроси относно обстоятелствата, изключващи наказателната и административно-наказателната отговорност на лекаря PDF
M. Вълканова 41-44

History of Medicine

Д-р Владимир Калайджиев - човек, организатор, хуманист PDF
Здр. Богданов 34
За началото на стопанската сметка в хигиенно-епидемиологичната система PDF
M. Чукчуков 44
История на обучението по превантивна медицина в Европа през първата половина на XX век PDF
С. Бекярова, K. Докова, Н. Фесчиева 45-47

Anniversary

Доц. Мирчо Вуков навърши 70 години PDF
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина” 48

IN MEMORIAM

Почина проф. д-р Стефан Несторов Гладилов (1944-2015 г.) PDF
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина” 18
Почина проф. д-р Никола Запрянов PDF
от Редколегията от Редколегията на сп. “Социална медицина” 47

Font Size


|