Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 23, No 4 (2015)

списание "Социална медицина" PDF
  i-iii

Accents

Нобелови премии по медицина за 2015 година PDF
Д. Вучев, K. Aничина 2
Демографска характеристика - България и страните членки на ЕС PDF
Kр. Дикова 3

Social medicine

Неравенства в осигуреността на здравеопазването с ресурси PDF
E. Делчева 4-7
Нагласи за профилактика на онкологични заболявания сред жените в България PDF
Н. Джафер, K. Докова 8-11
Психосоциални фактори и стрес при българските учители PDF
Б. Ценова, K. Вангелова, E. Пенчева, E. Пенчева 12-16
Социална значимост на психическите и физическите промени при пациентите с онкологични заболявания в устната кухина PDF
И. Герджиков, M. Димова Димова 16-18

Epidemiology

Здравословен начин на живот - физическата активност и здравето на българина PDF
Цв. Цветков 19-21
Здравето на лекарите - детерминанти и еволюция PDF
K. Сапунджиев, M. Сапунджиева, Р. Симеонова 22-24
Проучване на качеството на живот при пациенти със следрезекционни протези на горната челюст PDF
И. Герджиков, M. Димова 25-26
Здравословен начин на живот - здравословното хранене и здравето на българина PDF
Цв. Цветков 27-29
Взаимоотношенията лекар-пациент в здравновъзпитателния процес PDF
A. Tрайковска, T. Димитров, A. Tрендафилова 29-30

Healthcare management

Модели за интегрирани грижи при пациенти с артроза в Канада PDF
Г. Петрова, Г. Ненова, K. Михов, Св. Добрилов, T. Kостадинова, E. Георгиева, П. Манчева 31-33
Удовлетвореност на пациентите от лабораторните услуги в извънболничната помощ в Североизточна България PDF
E. Георгиева, Г. Петрова, M. Милев, Г. Ненова, T. Kостадинова 34-36
Влияние на ортодонтските фиксирани апарати върху някои фази от дъвкателния цикъл PDF
Д. Kонстантинова, Х. Aрнаутска, M. Димова, И. Герджиков 36-38
Повишаване на качеството на обучение на студентите от специалност „Зъботехник` в Медицински колеж - Варна в отговор на изискванията на пазара на труда PDF
Н. Цветков, С. Tончева, Цв. Tончев 39-40

History of Medicine

Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает PDF
Ст. Kендерова 41-44
Достойни деятели на българската медицина и здравеопазване - 100 години от рождението им (1915) PDF
П. Цонов 48

IN MEMORIAM

80 години от рождението на Чудомир Начев PDF
от Дружеството по соц Редколегия 7
Д-р Вивиана Дакова Митева (1941-2015 г.) PDF
от Редколегията от Редколегията 26
100 години от рождението и 45 години от смъртта на проф. Васил Стоянов Чолаков PDF
от Редколегията от Редколегията 33

New books

„Пред Ескулап всички са равни. Така наречената придворна медицина в България 1878-1988` PDF
списание Социална медицина 44-45

Font Size


|