Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 25, No 1 (2017)

списание "Социална медицина" PDF
  1

Healthcare policy

Изпълнение на българската национална здравна стратегия (2014-2020 г.) за постигане на политичес- ката рамка на СЗО за здравеопазване и благосъстояние - цели 2020 и Целите за устойчиво развитие в областта на здравето и устойчивото развитие на ООН PDF
Материалът е подготве МСнежана Чичеваниева, Национални здравни полити� 2-3

Social medicine

Болничното здравеопазване - пред стратегически избор PDF
T. Черкезов 4-6
Динамика на причините и рисковите фактори за глобалната тежест на заболяванията (1990-2015) PDF
Г. Грънчарова, M. Kамбурова, С. Георгиева, С. Aлександрова-Янкуловска, Д. Цанова 7-9
Резултати от проведената в България гражданска консултация за готовността и отговора в случай на епидемии и пандемии (първо съобщение) PDF
В. Димитрова, A. Kурчатова, T. Георгиева, A. Минкова, E. Насева, M. Kожухарова 10-13
Градско озеленяване и обществено здраве - съвременни научни достижения PDF
A. Джамбов, В. Стоянова, Д. Димитрова 13-18
Бъдещото развитие на човека PDF
Вл. Oвчаров 18-20

Epidemiology

Национално представително епидемиологично проучване на чести психични разстройства в България ЕПИБУЛ 2, 2016-2017 г.: инструмент, методика, оценка на процеса PDF
Хр. Хинков, Пл. Димитров, З. Зарков, Вл. Наков, Р. Динолова, Н. Шумков, Ст. Чипова 21-23
Захарен диабет - заболеваемост и икономическа тежест
Д. Цанова, Г. Грънчарова, T. Веков, С. Aлександрова-Янкуловска 23-26

Healthcare management

Образователни потребности и професионална компетентност на магистрите по обществено здраве PDF
Д. Димитрова, Н. Иванова 27-30
Анализ на мнението на пациентите за комплексните дългосрочни грижи в България PDF
E. Янков, Ж. Стайкова, Ст. Спиридонов 31-33
Теоретични основи на професионалния стрес и Бърнаут синдрома PDF
З. Лечева, Л. Георгиева, M. Стойчева 33-35

Economics

Разходи за здраве от джоба на домакинствата в България за болнично лечение PDF
П. Попиванов, Б. Ивков, З. Tонева, Д. Драганов 36-41
Разходи за здраве от джоба на домакинствата на възрастни хора в България PDF
Др. Драганов 41-45

History of Medicine

Един живот, посветен на науката и хората - д-р Ангел Дряновски, паразитолог-малариолог (1885-1968) PDF
Д. Вучев 46-47

Anniversary

Катя Воденичарова на 90 години PDF
от Редколегията на сп. „Социална медицина” 30

IN MEMORIAM

Д-р Дарена Христова Йорданова (1942-2017 г.) PDF
от колеги в РЗИ София област и близки 48

New books

Информираност и мотивация за ортодонтско лечение през погледа на ортодонтите, децата и родителите PDF
Ю. Пеева 6
Насилие на работното място PDF
Б. Ценова 26
Култура и психопатология PDF
Г. Oнчев 48

Font Size


|