Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 25, No 2/3 (2017)

списание Социална медицина PDF
  i-iii

Accents

Акценти PDF
П. Цонов 2-3
Барелеф на проф. д-р Асен Златаров PDF
списание Социална медицина 6

Social medicine

Как фармацевтичното образование повлия на фармацевтичната професия и аптечната практика в САЩ PDF
Зл. Димитрова, E. Христов, K. Aндреевска, С. Oгнянов, Цв. Делийски, Хр. Бургазлиев 7-10
Болнична фармация и поява и развитие на клиничната фармация в САЩ PDF
Зл. Димитрова, И. Гетов, E. Христов, Ст. Георгиев, K. Aндреевска, В. Маджаров, С. Oгнянов, Хр. Бургазлиев, Цв. Делийски, K. Цолова 10-13
Фармацевтични грижи - съвременен подход в оптимизиране на терапията на пациента PDF
В. Петкова 3-6

Economics

Развитие на фармакоикономиката в България PDF
E. Христов, Зл. Димитрова, И. Първова, С. Oгнянов, Ц. Делийски 14-19
Фармакоикономически проучвания на фармакотерапията на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) PDF
K. Tашков, M. Димитрова, K. Митов, A. Савова 20-28

Healthcare management

Влияние на терапевтичния режим върху съгласието с терапията при пациенти с хронични заболявания в България PDF
З. Миткова, K. Tашков, M. Димитрова, M. Манова 29-32
Лечението на пациенти с редки заболявания в България - законодателни изисквания и икономически характеристики PDF
M. Kамушева, A. Савова, Г. Петрова 33-36
Методи за оценка на качество на живот при пациенти, оперирани от херния PDF
M. Доневa, M. Kамушева, Г. Петрова 37-39
Проучване на нагласите сред работодателите във фармацевтичния сектор относно съответствието на подготовката на магистър-фармацевтите във висшето образование с изискванията на пазара на труда PDF
T. Найденов, Д. Павлов, Д. Иванова, A. Kерековска, И. Гетов 40-45
Comparative Analysis Of The Structure And Content Of Faculties Of Pharmacy Curricula For Pharmacy Master Degree In Bulgaria PDF
I. Getov, Evgeni Grigorov, St. Georgiev, Hr. Lebanova, V. Belcheva 46-48
Анализ на резултатите от продължаващо обучение на магистър-фармацевти в България за периода 2013-2016 г. PDF
Ст. Балкански, Цв. Дечева, T. Найденов, И. Гетов, Св. Kрумов 49-52
Изграждане и анализ на прогностичен модел за осигуреността с магистър-фармацевти в България до 2025 г. PDF
Св. Kрумов, Н. Aнгелова, Б. Янева, И. Гетов 52-55

Medical law

Европейското законодателство за проследяване на лекарствената безопасност - анализ на съобщения за нежелани лекарствени реакции от пациенти и потребители PDF
Св. Гетова, A. Стоименова, С. Георгиев 56-59
Статут и комтепентност на националните лекарствени агенции в ЕС PDF
В. Гергова, A. Стоименова, Св. Спиров, В. Гетова 60-63
Развитие на българското законодателство в областта на регулацията на дейността на аптеките за периода 1903-2016 г. PDF
Хр. Бургазлиев, Eвг. Григоров, Зл. Димитрова, Л. Бургазлиева 64-68

History of Medicine

из „История на българската медицина`, 2009 г. PDF
Ж. Aнтонова Aнтонова, Зл. Димитрова 55
из „История на българската медицина`, 2009 г. д-р Ж. Антонова, проф. д-р Зл. Димитрова PDF
Ж. Aнтонова, Зл. Димитрова 59

New books

„АМУЛЕТЕН СВИТЪК - ЛЕКАРСТВЕНИК" от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф.Иван Дуйчев`, Cod.D.Tril.1 от 1838 г. PDF
M. Георгиев 28
Д-р Кръстина Христова „РАЗМИСЛИ В ПРОЗА - статии, спомени, литературни размисли, кореспонденция", 2017 г., 159 стр. PDF
П. Цонов 45

Font Size


|