Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 26, No 1 (2018)

Социална медицина PDF
  i-iii

Healthcare management

Лекари в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г. PDF
K. Дикова 2-5
Здравният мениджър като „мениджър на промяната` PDF
П. Балканска, Н. Георгиев 6-9
Комплексен подход за решаване на социално значимия здравен проблем „зависимост към наркотични вещества` PDF
Цв. Tърпоманова 9-12
Нови подходи в лечението на дегенеративната аортна стеноза - показания и оценки PDF
В. Вълков 12-15

Social medicine

Психично здраве: концепции, детерминанти и интервенции PDF
Ив. Попов 16-20
Защо българинът желае да стане инвалид? PDF
П. Манчева 21-23
Здраве на мигрантите и малцинствата` - новаторска дисциплина в сферата на общественото здраве PDF
M. Kамбурова 24-26
Медико-социална значимост на енергийните напитки при млади хора PDF
Д. Байкова, П. Марков, Д. Марков 27-29

Informatics

Проблеми при регламентацията на достъпа и защитата на личните данни при електронното здравно досие - европейски опит PDF
Н. Джафер 30-32
Визуализация на данни за здравето, осигуреността, достъпа и качеството на здравните услуги. Примерът на Норвегия PDF
K. Докова, A. Цветкова, Ц. Иванов 33-36

Economics

Към по-богата и по-ефективна здравна система PDF
Б. Давидов 37-41
Някои проблеми по финансирането и заплащането на кръводаряването у нас PDF
Н. Aндреев 41-42

History of Medicine

Спомени за проф. д-р Колю Гаргов PDF
Л. Иванов 43-44
Българските студенти по медицина в Букурещ до Освобождението 1878 г. PDF
M. Петкова 44-47

Culture and medicine

„Бяла книга за здравеопазване основано на стойности` PDF
Г. Иванов 15
„Латински сентенции` PDF
Хуго Баракуда 23
„Латински сентенции` PDF
Хуго Баракуда 29
Предупреждениe PDF
Tатяна Вучева 32
Отчуждениетo PDF
Tатяна Вучева 36
Чудомирови празници 2018 г., Казанлък, 25 март - 1 април PDF
Донка Tишинова 47

New books

Насоки в здравната политика на България (1912-1929) PDF
Никола Kонстантинов 48

Font Size


|