Scientific Online Resource System

Social Medicine

Vol 26, No 2 (2018)

списание Социална медицина PDF
  i - ii

Healthcare policy

Медицински специалисти по здравни грижи в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г. PDF
K. Дикова, Б. Робев 2-4
Защо е важно да се инвестира в общественото здраве? PDF
M. Oколийски 5-7
Добавките в храната - оценка за безопасност PDF
Р. Вачкова-Петрова 7-11
За втори път в България се проведе основен мастър клас по онкологична фармация, организиран от Българския фармацевтичен съюз и Българското сдружение за онкологична фармация PDF
списание Социална медицина 11
За Конгреса по палиативни грижи на Папската академия за живот PDF
С. Aлександрова-Янкуловска 12

Social medicine

Различия и неравенства в здравето при лицата с различна степен на увреждания PDF
Б. Ивков 13-18
Европейската концепция „Комплементарна и алтернативна медицина` - история, същност и място в общественото здравеопазване PDF
И. Kапинчева, Д. Ванкова 18-22
Здравето на мигрантите и малцинствата във фокуса на световното и европейското обществено здраве PDF
M. Kамбурова 23

Economics

Анализ на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности на Районната здравноосигурителна каса - Плевен PDF
С. Георгиева, П. Стефанова, Н. Велева, M. Kамбурова 24-27

Informatics

Обработването на здравни данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679 PDF
Й. Иванова 28-36
Аспекти на сигурността на информацията в специализирани системи в здравеопазването PDF
Ю. Kаракънева 37-42

History of Medicine

Лекарите от рода Чалъкови - възпитаници на Военно-медицинското училище в Цариград PDF
M. Петкова 42-44
125 г. история на организираното болнично хранене PDF
П. Цонов 45

IN MEMORIAM

Д-р Джон Паулс (1943-2018) PDF
списание Социална медицина 46-47

New books

Рак на гърдата и борбата с него през 21 век - Една от осем - 101 въпроса, които жените задават PDF
K. Христов 48

Font Size


|